КОНСТИТУАНАЛІЗАЦІЯ “мирного сосуществования государств”

77% населення РФ підтримали зміни до Конституції.
Поправочний текст густо нашпигований прикриттям хитромудрих словосполучень, якими звикли жонглювати у владі РФ, серед яких все ж таки проглядається певний «замисел».

Варто звернути увагу на наступні правки:
– «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации» (ч. 1, ст. 67-1).

– «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство» (ч. 2, ст. 67-1). Особливо цікаво читати ці зміни разом з ч.1 ст. 14 де зазначено, що «Российская Федерация — светское государство».

– «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» (ч. 3, ст. 67-1).

– Далі, цитатами з статті 67 «На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории», «Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Заслуговує уваги словосполучення «государствообразующий народ» (ч. 1 ст. 68).

– «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности» (ч. 3, ст. 69).

– Стаття 79-1 «Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».

– Президент РФ – «поддерживает гражданский мир и согласие в стране» (ч. 2, ст. 80), «осуществляет общее руководство Правительством» (п. б), ст. 83) «формирует и возглавляет Совет Безопасности» (п. ж), ст. 83).

– «Не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению» (ч. 6, ст. 125).

Зазначений набір формулювань та словосполучень, абсолютно непритаманних таким документам як Конституція, можна розшифрувати у такий текст:
Якщо суміжні з РФ держави колишнього СРСР не мають делімітації, демаркації, редемаркації, РФ може вважати їх територію активом Союзу РСР, у відповідності до «історичної правди» яку забезпечує РФ. А якщо населення (цього активу-території) порушує історично складену державну єдність та наступність у розвитку Російської держави «соотечественники государствообразующего народа», які там проживають, можуть бути «підтримані та захищені», при цьому рішення міждержавних органів (ООН, ЄСПЛ – доречі, такі міждержавні органи) можна не виконувати, якщо вони суперечать Конституції РФ (наприклад щодо повернення Криму, який вписано в Конституцію РФ). А формулювання, що РФ приймає заходи по «обеспечению мирного сосуществования государств и народов» явно нагадує «Операцию по принуждению к миру» (Грузія-2008).

Поправочна Конституція РФ – це симбіоз СРСР з Російською Імперією. Питання «обнулення» строку так розганялось в ЗМІ, що здається працювало як ширма для прикриття іншого.
Оскільки процес демаркації кордонів РФ та України, за участі двох сторін, не завершено… «Si vis pacem, para bellum», що значить «Не забувайте змащувати Парабелум»…