ЩОДО ПРОТИПРАВНОСТІ ПОСТАНОВИ КМУ “ПРО УТВОРЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ” № 510 ВІД 12 ТРАВНЯ 2021 РОКУ

Спеціалістами Єдиної служби правової допомоги (далі Служба) проводиться аналітичне опрацювання аспектів створення нового правоохоронного органу – Бюро економічної безпеки України.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 12 травня 2021 р. № 510 “Про утворення Бюро економічної безпеки України”. Головним розробником є Міністерство юстиції України у відповідності до протокольного доручення Голови Уряду.

Спеціалістами Служби виявлено, що текст проєкту постанови, який було внесено на урядове засідання, відрізняється від тексту опублікованого на сайті КМУ.  

Так проєктом постанови в редакції від 23.04.2021 року Мінюстом пропонувалось внести зміни до п. 1 розділу ІІІ постанови КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” щодо включення Бюро економічної безпеки України до центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо.

Натомість у тексті постанови, яку оприлюднено на сайті КМУ пункт 12 розділу III постанови КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 було доповнено абзацом – “Бюро економічної безпеки України”. Тобто, включено Бюро економічної безпеки України до переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.

У відповідності до § 33 Регламенту КМУ проєкт акта Кабінету Міністрів підлягає обов’язковому погодженню всіма заінтересованими органами, а також Мінфіном, Мінекономіки та Мінцифри.

Службою витребовано в секретаріаті КМУ документи щодо прийняття проєкту постанови, витребовано в центральних органах виконавчої влади Мінфіні та Мінекономіки документи щодо погодження проєкту постанови.

Згідно відповіді Мінфіну на погодження направлявся проєкт постанови з тексом від 23.04.2021 року.

Згідно відповіді Мінекономіки погоджено було проєкт постанови з тексом від 23.04.2021 року.

Як було з’ясовано спеціалістами Служби текст постанови з визначенням спрямування та координації Бюро економічної безпеки України через Міністра фінансів було змінено Мінюстом 20 травня 2021 року на виконання підпункту 2 пункту 3 протокольного рішення № 63 за результатами засідання Уряду від 12 травня 2021 року.

Згідно § 55-1 Регламенту КМУ акт Кабінету Міністрів може бути прийнятий з доопрацюванням, якщо до нього висловлені зауваження, врахування яких не призведе до суттєвих змін основних положень проєкту акта. У такому разі Кабінет Міністрів приймає рішення про прийняття акта з доопрацюванням із зазначенням конкретних результатів обговорення та шляхів його доопрацювання.

Якщо за результатами обговорення члени Кабінету Міністрів зробили висновок щодо необхідності суттєвого доопрацювання проєкту акта Кабінету Міністрів, такий проєкт акта разом з матеріалами до нього повертається головному розробнику для доопрацювання та повторного внесення для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів.

Висновки

За висновками спеціалістів Служби визначення спрямування та координації Кабінетом Міністрів України Бюро економічної безпеки України через Міністра фінансів є суттєвим доопрацюванням проєкту акта Кабінету Міністрів, відповідно зазначений проєкт мав бути повернений головному розробнику. Текст постанови КМУ від 12 травня 2021 р. № 510 в редакції від 20 травня 2021 року не був погоджений у встановленому порядку Мінфіном, Мінекономіки та Мінцифри. В матеріалах отриманих з секретаріату КМУ довідка про погодження проєкту нормативного акту від 23.04.2021 року. Висновок секретаріату КМУ за результатами експертизи проєкту постанови від 28.04.2021 року. Зазначені обставини свідчать про порушення вимог Регламенту КМУ під час прийняття постанови від 12 травня 2021 р. № 510 та протиправність зазначеного нормативного акту.

Окрім того в пояснювальній записці головним розробником – Мінюстом зазначено, що підпунктом “в”, пункту 1 указу Президента України “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави” від 8 листопада 2019 року № 837/2019 передбачено завдання щодо забезпечення створення в установленому порядку та початку діяльності нового органу із запобігання та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки та фінансів, що консолідує відповідні функції податкової міліції, інших правоохоронних органів. 

З даного приводу спеціалісти Служби наголошують, що утворення, реорганізація та ліквідація центральних органів виконавчої влади відбувається у відповідності до постанови КМУ від 20 жовтня 2011 р. N 1074 “Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Згідно даного Порядку пропозиція у разі ліквідації органу виконавчої влади вноситься Прем’єр-міністрові України членом Кабінету Міністрів України з обґрунтуванням щодо доцільності відмови держави від виконання завдань та функцій такого органу або передачі їх іншим органам виконавчої влади.

Органи податкової міліції діють у складі Державної фіскальної служби України. В даний час у відповідності до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державна фіскальна служба перебуває у стадії ліквідації.

У відповідності до абз. 6 п. 2 постанови КМУ від 18 грудня 2018 р. № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» Державна фіскальна служба продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби, Державної митної служби та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (абз. 6 п. 2 постанови внесено відповідно до постанови КМУ від 25 вересня 2019 р. № 846 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України).

Зазначене свідчить про те, Уряд своєю постановою від 25 вересня 2019 р. № 846 потенційно визначив покладення виконання завдань і функцій ліквідованого органу, в даному випадку ДФС України, на інший орган – центральний органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України

Слід зауважити, що Верховний Суд України в постановах від 04 березня 2014 року (справа № 21-8а14), від 27 травня 2014 року (справа №21-108а14), від 28 жовтня 2014 року (справа № 21-484а14) (ВАСУ від 10 листопада 2016р., К/800/11544/16 сформулював правову позицію, згідно з якою ліквідація юридичної особи публічного права має місце у випадку, якщо в розпорядчому акті органу державної влади або органу місцевого самоврядування наведено обґрунтування доцільності відмови держави від виконання завдань та функцій такої відмови. У разі ж покладення виконання завдань і функцій ліквідованого органу на інший орган, мова йде фактично про реорганізацію. Таким чином, встановлена законодавством можливість ліквідації державної установи (організації) з одночасним створенням іншої, яка буде виконувати повноваження (завдання) особи, що ліквідується, не виключає, а включає зобов’язання роботодавця (держави) по працевлаштуванню працівників ліквідованої установи.

Враховуючи обґрунтування викладені в пояснювальній записці Мінюсту відмова держави від виконання завдань та функцій, які покладені на податкову міліцію, не відбувається. Зазначені завдання та функції передаються Бюро економічної безпеки України.

Відповідно, за висновками спеціалістів Служби, утворення Бюро економічної безпеки України має відбуватись шляхом реорганізації Державної фіскальної служби України.


Попередні матеріали по темі:

МІН’ЮСТ РЕКОМЕНДУЄ ЗАСТОСУВАТИ ПРАВО ВЕТО ЩОДО ЗАКОНУ “ПРО БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УТВОРЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. ІНФОРМУВАННЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ