ЩОДО ПРОТИПРАВНОСТІ РІШЕННЯ РНБО ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Спеціалістами Єдиної служби правової допомоги (далі Служба) проводиться аналітичне опрацювання аспектів створення нового правоохоронного органу – Бюро економічної безпеки України.

Згідно закону “Про Бюро економічної безпеки України” директор Бюро призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу (далі – конкурсна комісія). До складу конкурсної комісії входять: три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України (РНБО); дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування; одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності та три особи, визначені Кабінетом Міністрів України.

18 травня 2021 року Указом Президента України № 197/2021 увведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України”.

Спеціалісти Служби вважають, що зазначений Указ Президента суперечить Конституції України та положенням закону “Про Раду національної безпеки і оборони України” з огляду на наступне:

Службою було витребовано в Апараті РНБО:

  • порядок відбору кандидатур визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України;
  • офіційне повідомлення (публікацію) від Апарату РНБО про подання кандидатур для визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України;
  • протокол засідання Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України»;
  • документи подані кандидатами (заяви, анкети, пояснення, тощо).

Апаратом РНБО надано відповідь (відповідь з додатками за посиланням):

3222ua osmoljvsky 1 1

У відповідності до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За висновками спеціалістів Служби проведення відбору до складу членів конкурсної комісії від РНБО з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, за відсутності встановленого законом порядку такого відбору, є порушенням частини другої статті 19 Конституції України.

Окрім того, прийнятим законом Про Бюро економічної безпеки України” внесено зміни лише у статтю 12 Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України” доповнивши лише повноваження членів РНБО, які можуть визначати трьох осіб для включення до складу Конкурсної комісії з призначення Директора Бюро економічної безпеки України. В свою чергу, ст. 15 закону Про Бюро економічної безпеки України” закріплено право визначити трьох осіб до складу конкурсної комісії саме Радою національної безпеки і оборони України. Компетенція Ради національної безпеки і оборони України визначається статтею 4 Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України” до якої відповідні зміни щодо визначення членів конкурсної комісії з призначення Директора Бюро економічної безпеки України не внесено.

Враховуючи вищевикладене рішення рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України”, яке увведено в дію Указом Президента України № 197/2021 від 18 травня 2021 року прийнято РНБО за відсутності відповідної компетенції, що також є порушенням вимог частини другої статті 19 Конституції України. Відповідно Указ Президента України, яким затверджено Рішення РНБО, є протиправним та може бути оскаржений до суду особами, прав яких він стосується.


Частиною 10 статті 15 закону Про Бюро економічної безпеки України” передбачено, що рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України. За висновками спеціалістів Служби процедура визначення членів конкурсної комісії відноситься до порядку організації та проведення конкурсу, відповідно прийняті рішення суб’єктів владних повноважень, щодо визначення членів конкурсної комісії, можуть бути оскаржені до суду.


Попередні матеріали по темі:

ЩОДО ПРОТИПРАВНОСТІ ПОСТАНОВИ КМУ “ПРО УТВОРЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ” № 510 ВІД 12 ТРАВНЯ 2021 РОКУ

МІН’ЮСТ РЕКОМЕНДУЄ ЗАСТОСУВАТИ ПРАВО ВЕТО ЩОДО ЗАКОНУ “ПРО БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УТВОРЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. ІНФОРМУВАННЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ