ІНСПЕКЦІЙНІ ВІДВІДУВАННЯ ДЕРЖПРАЦІ ПОЗА ЗАКОНОМ

14 вересня Шостий апеляційний адміністративний суд у справі № 640/17424/19 залишив без задоволення апеляційні скарги Кабінету Міністрів України та Держпраці на рішення Окружного адміністративного суду м. Києві від 28 квітня 2021 року, яким визнано протиправною та нечинною постанову КМУ № 823 від 21 серпня 2019 року. Отже, з 14 вересня Держпраці не має права здійснювати інспекційні відвідування передбачені протиправною постановою КМУ № 823, а складені за результатами таких перевірок акти будуть заздалегідь незаконними.Ця справа фактично є наочним прикладом всіх прогалини підзаконної нормотворчості Уряду. Суд у своєму рішенні наголосив на тих невідповідностях, які було зазначено ще Мінюстом та Державною регуляторною службою (ДРС) під час погодження проекту нормативного акту, що: виключно законами встановлюються спосіб та форми здійснення заходів здійснення державного нагляду (контролю), а заходи державного нагляду (контролю) – це планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом, а не постановами (закон 877).

Поняття «інспекційні відвідування» Держпраці позичило з міжнародних Конвенцій Міжнародної організації праці N 81 від 1947 року та N 129 від 1969 року, саме цим аргументом апелянти намагались переконати суд в правомірності такого виду контролю. Так, дійсно, якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Але в даному випадку мова не про правила, а про вибірковість. Держпраці фактично вибірково використала терміни, а не правила з Конвенцій, які перенесли в підзаконний акт наділяючи інспекторів з праці неабиякими повноваженнями. Конвенції між іншим передбачають право інспекторів праці здійснювати будь-який огляд, перевірку чи навіть розслідування. Отже, якщо буквально копіювати такі «правила», можна непомітно утворити новий правоохоронний орган, який без судового контролю почне проводити розслідування на підприємствах, перехоплюючи повноваження новоутвореного БЕБ. Натомість в національному законодавстві (закон 877) чітко визначено підстави, спосіб та форми заходів контролю і правилам Конвенцій вони не суперечать. Більше того суд зазначив, що постановою 823 безпідставно поширено норми Конвенцій на відносини, які ними не регулюються.

Суд вкотре зауважив, що проект регуляторного акту не міг бути розглянутий та схвалений Урядом за відсутності погодження ДРС, пославшись при цьому на постанову Верховного Суду у справі 826/2507/18. До речі, аналогічна вже є правова позиція в постанові Верховного Суду у справі № 826/8917/17 (визнання протиправною постанови КМУ 295), яка також містить обґрунтування, що прийняттю регуляторного акта передує законодавчо визначена процедура, яка включає не суто формальне погодження проекту з ДРС, а перевірку проекту акту на відповідність вимогам ст. 4,5,8 і 9 Закону № 1160. Отже, за висновком Верховного Суду, недотримання процедури прийняття регуляторного акта є самостійною підставою для його скасування. Так само Верховний Суд зауважив, що і постанова № 295 не відповідає положенням Конвенцій, бо КМУ не виокремив функції державного нагляду та контролю з урахуванням кола суб’єктів, що лише підтверджує вибірковість пристосування «термінів» з міжнародних договорів, а не правил.ДРС та Мінюст ще у 2019 році наголошували розробникам, що постанова КМУ 823 – це є фактично скопійований текст з постанови № 295, яка на той час вже не діяла, оскільки була визнана протиправною апеляційним судом. Але, безвідповідальна впертість розробників постанови врешті довела і до скасування чергового порядку щодо перевірок Держпраці. Тому, перш ніж публічно закидати, що «хтось» намагається позбавити найманих працівників права на захист їх прав, Держпраці (МСП, Мінекономіки) треба поглянути в дзеркало і побачити там того, хто від самого початку позбавив працівників та роботодавців соціальної справедливості, свободи та рівності. А права найманих працівників будуть захищені лише тоді, коли при законному їх захисті правова невизначеність не стане підставою для формального скасування можливого покарання порушника таких прав. Адже саме протиправність постанови 823 створила підґрунтя, коли дійсний порушник прав працівників за формальною підставою уникне покарання. Якщо ж слідувати логіці апелянтів у цих справах, постає важливе питання – навіщо Держава за рахунок бюджету утримує Державну регуляторну службу та навіть Мінюст, якщо простою більшістю голосів Уряд може прийняти будь-який проект акта, що не відповідає Конституції та законам України? До речі такі положення також передбачено підзаконним актом – постановою Уряду про Регламент КМУ, хоча закон Про Кабінет Міністрів України вимагає, щоб Уряд у своїй діяльності керувався Конституцією України здійснював постійний контроль за її виконанням органами виконавчої влади, а видання актів у формі постанов КМУ має відбуватись лише на основі Конституції та законів. Добре, хоч судова влада спирається на верховенство права, а не на політичну доцільність.Дискреційні повноваження виконавчої влади не безмежні, їх межі мають встановлюватись якісними та зрозумілими законами, а це окрема тема відповідальності парламентарів. Вищевказаний приклад можна потенційно транспортувати на ризики для підприємців від діяльності новоствореного БЕБ, адже види, форма та структура так званих “аналітичних продуктів”, строки їх створення визначаються Бюро економічної безпеки України, а не законом. Що врешті може перетворитись на «альтернативні» види позапланових (навіть невиїзних) перевірок без прийняття фіскальних рішень, але достатніх для реєстрації кримінальних проваджень. І поточна ситуація наштовхує на думки, що таке може здійснитись. У підсумку, з 14 вересня 2021 року перевірки Держпраці можуть відбуватись лише в порядку та на підставах визначених законом «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (877). У разі інспекційного відвідування Держпраці на підставі постанови № 823 підприємцям рекомендується для захисту свої прав використовувати постанову суду апеляційної інстанції у справі № 640/17424/19, за посиланням: https://cutt.ly/UW4JELaП.С. Вдячний спільну за правничу співпрацю щодо визнання постанов 295, 823 протиправними Olena Donenko, Василь ПідлужнийЮлия Франскевич, Сергій Доротич, Валерия Пугач, Державна регуляторна служба України.